.
Kaadhib   كاذِب   Lügner        Kadhib   كَذِب   Lüge

 
   

.